Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Л

Лиска (белочела водна кокошка)

Лиска (белочела водна кокошка)

(Fulica atra)Описание: Дължина на тялото: 36 – 42 см Размах на крилата: 70– 80 см Лесно се определя по изцяло сиво-черното оперение и бялата рогова пластинка на челото. Младите са с кафеникаво оперение и светла шия. Храна и местообитания: Храни се с трева, семена,...

повече информация
Ливаден дърдавец

Ливаден дърдавец

(Crex crex)Описание: Дължина на тялото: 22 – 25 см. Размах на крилата: 46 – 53 см Наподобява пъдпъдъка, но е с по-дълги шия и крака. Оперението е жълто-кафяво, шията и веждата са сиви. Най-често може да се регистрира по обаждането, предимно нощем и рано сутрин. Храна...

повече информация
Ловен сокол

Ловен сокол

(Falco cherrug)Описание: Дължина на тялото: 47–55 см Размах на крилата : 105–129 см Най-едрият сокол в България. Горната част на тялото и крилете са кафяви, гърдите и корема са светли с тъмни напетнявания, гащите са тъмни. Подкрилията са с по-светла предна част и...

повече информация
Ливаден блатар

Ливаден блатар

(Circus pygargus)Описание: Дължина на тялото: 39 – 50 см. Размах на крилата: 96 – 116 см В оперението на мъжкия преобладава сивият цвят. Първостепенните махови пера са черни и по дължината на крилата има черна ивица. Подкрилията са светли с кафяви петна, за разлика от...

повече информация
Лопатарка

Лопатарка

(Platalea leucorodia)Описание: Дължина на тялото: 80 – 93 см. Размах на крилата: 120 – 135 см Оперението при възрастните е бяло, с жълто петно на гърдите и характерна „грива“ на тила. Клюнът е характерен, дълъг с лопатовидно разширение на върха. Младите имат черни...

повече информация

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.