Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

М

Матовоглав синигер

Матовоглав синигер

(Poecile montana)Описание: Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 17 – 18 смНаподобява лъскавоглавия синигер, но черното петно на гушата е по-голямо, има светъл панел на крилото и темето е наситено черно без метален блясък. Черната шапка изтънява силно...

повече информация
Мустакато тръстикарче

Мустакато тръстикарче

(Panurus biarmicus)Описание: Дължина на тялото: 14 – 15 см. Размах на крилата: 16 – 18 смОперението е кафяво, опашката е дълга, крилата са с черно-бял рисунък. Мъжките са със сива глава и черен мустак. Женските са с бежова глава и по-светла шия. Младите са като...

повече информация
Малко черноглаво коприварче

Малко черноглаво коприварче

(Sylvia melanocephala)Описание: Дължина на тялото: 13 – 14 см. Размах на крилата: 15 – 18 смМъжките са с черна глава, червен кръг около очите, оперението на гърба е сиво, а на корема и гърдите – сиво-бяло. Женските са със сива глава и кафяв гръб. Храна и...

повече информация
Малко белогушо коприварче

Малко белогушо коприварче

(Sylvia curruca)Описание: Дължина на тялото: 11 – 13 см. Размах на крилата: 17 – 19 смГлавата е сива с по-тъмни бузи (маска). Гърбът и крилата са светлосиво-кафяви. Гушата, гърдите и коремът са чисто бели. Храна и местообитания: Храни се с насекоми. Обитава храсталаци...

повече информация
Малък маслинов присмехулник

Малък маслинов присмехулник

(Hippolais pallida)Описание: Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 18 – 21 смМоже да се сбърка с някои видове шаварчета, но за разлика от тях се среща в сухи храсталаци и песента му е различна. Оперението му е сиво-кафяво, долната част на клюна е жълта....

повече информация
Мочурно шаварче

Мочурно шаварче

(Acrocephalus palustris)Описание: Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 18 – 21 смОперението е сиво-бяло. Отличава се от блатното шаварче основно по песента, която е по-многообразна, по-бърза и с много имитации на други видове. Храна и местообитания: Храни...

повече информация
Малък пъстър кълвач

Малък пъстър кълвач

(Dendrocopos minor)Описание: Дължина на тялото: 14 – 16 см. Размах на крилата: 24 – 29 смНай-малкият кълвач в България, малко по-голям от синигер. Подобно на средния пъстър кълвач, черната ивица на бузата не се свързва с врата, клюна и раменете, но размерът на кълвача...

повече информация
Малка пъструшка

Малка пъструшка

(Porzana pusilla)Описание: Дължина на тялото: 16 – 18 см. Размах на крилата: 33 – 37 смНаподобява средната пъструшка, но за разлика от нея няма червена основа на клюна и повече и по-ясно изразени черно-бели ивици в задната част на тялото. Отдолу оперението е...

повече информация
Мустакато шаварче

Мустакато шаварче

(Acrocephalus melanopogon)Описание: Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 17 – 21 смОперението е подобно на това на крайбрежното шаварче (Acrocephalus schoenobaenus). Отличава се от него по по-светлата и по-широката задна част на „веждите“, тесния черен...

повече информация
Малка черноглава чайка

Малка черноглава чайка

(Larus melanocephalus)Описание: Дължина на тялото: 37 – 40 см. Размах на крилата: 94 – 102 смОперението на възрастните е преобладаващо бяло със светлосив гръб и горна част на крилата. Главата е черна, клюнът и краката са тъмночервени. В полет се отличава от другите...

повече информация
Малък червеноног водобегач

Малък червеноног водобегач

(Tringa totanus)Описание: Дължина на тялото: 24 – 27 см. Размах на крилата: 45 – 52 смВ полет се виждат характерни големи бели полета в крилото, както и бяло петно на кръста, което се стеснява нагоре към гърба. Краката и основата на клюна са червени. Храна и...

повече информация
Морски дъждосвирец

Морски дъждосвирец

(Charadrius alexandrinus)Описание: Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 50 смОперението на горната част на тялото и крилете е преобладаващо сиво-кафяво, а на долната – бяло. Мъжкият има черни ивици отстрани на брата, през окото и на челото. Храна и...

повече информация
Малък орел

Малък орел

(Hieraaetus pennatus)Описание: Дължина на тялото: 42 – 51 см. Размах на крилата: 110 – 135 смИма светла и тъмна фаза на оперението. При светлата фаза оперението отдолу е бяло с тъмни махови пера, а при тъмната фаза то е изцяло кафяво. И при двете фази оперението...

повече информация
Малък креслив орел

Малък креслив орел

(Aquila pomarina)Описание: Дължина на тялото: 55 – 65 см. Размах на крилата: 143 – 168 смПри полет профилът на крилата е „увиснал“. Маховите пера на крилата и опашката са черни, а тялото и подкрилията са по-светлокафяви. В полет отдолу се виждат две сърповидни бели...

повече информация
Малък ястреб

Малък ястреб

(Accipiter nisus)Описание: Дължина на тялото: ♂ 29 – 34 см; ♀ 35 – 41 см. Размах на крилата: ♂ 58 – 65 см; ♀ 67 – 80 см.Типичен ястреб с дълга опашка и широки крила. Отгоре са сиви, а отдолу са светли с фини напречни ивици по долната страна, по-ясно изразени при...

повече информация
Морски орел

Морски орел

(Haliaeetus albicilla)Описание: Дължина на тялото: 76 – 92 см. Размах на крилата: 190 – 240 смЕдна от най-едрите дневни грабливи птици. В полет правят впечатление широките и дълги крила, късата опашка и дългият врат. Възрастните са с кафяво оперение, светла (жълта)...

повече информация
Малка бяла чапла

Малка бяла чапла

(Egretta garzetta)Описание: Дължина на тялото: 55 – 65 см. Размах на крилата: 88 – 106 смИзцяло бяла птица. Може да се сгреши с голямата бяла чапла. Основните различия са по-малкият размер, тъмният клюн и крака с жълти стъпала, които обаче не се виждат, когато птицата...

повече информация
Малък воден бик

Малък воден бик

(Ixobrychus minutus)Описание: Дължина на тялото: 33 – 38 см. Размах на крилата: 49 – 58 смМъжкият е с черен гръб и теме. Крилата са с черни махови пера и контрастиращи с тях кремави покривни пера. Коремът, шията и бузите са бежови. Често се вижда кацнал на тръстики...

повече информация
Малък корморан

Малък корморан

(Phalacrocorax pygmeus)Описание: Дължина на тялото: 45 – 55 см. Размах на крилата: 75 – 90 смЗначително по-дребен от големия корморан. Опашката е относително дълга, клюнът и шията са къси. Оперението е тъмнокафяво до черно с метален блясък. През размножителния период...

повече информация
Малък гмурец

Малък гмурец

(Tachybaptus ruficollis)Описание: Дължина на тялото: 23 – 29 см. Размах на крилата: 40 – 45 смНай-дребният и често срещан в България гмурец. Тялото е закръглено, оперението е кафяво-черно с по-светли задни части. Липсва контрастното оперение на другите видове гмурци....

повече информация