Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

М

Малка черноглава чайка

Малка черноглава чайка

(Larus melanocephalus)Описание: Дължина на тялото: 37 – 40 см. Размах на крилата: 94 – 102 см Оперението на възрастните е преобладаващо бяло със светлосив гръб и горна част на крилата. Главата е черна, клюнът и краката са тъмночервени. В полет се отличава от другите...

повече информация
Малък червеноног водобегач

Малък червеноног водобегач

(Tringa totanus)Описание: Дължина на тялото: 24 – 27 см. Размах на крилата: 45 – 52 см В полет се виждат характерни големи бели полета в крилото, както и бяло петно на кръста, което се стеснява нагоре към гърба. Краката и основата на клюна са червени. Храна и...

повече информация
Морски дъждосвирец

Морски дъждосвирец

(Charadrius alexandrinus)Описание: Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 50 см Оперението на горната част на тялото и крилете е преобладаващо сиво-кафяво, а на долната – бяло. Мъжкият има черни ивици отстрани на брата, през окото и на челото. Храна и...

повече информация
Малък орел

Малък орел

(Hieraaetus pennatus)Описание: Дължина на тялото: 42 – 51 см. Размах на крилата: 110 – 135 см Има светла и тъмна фаза на оперението. При светлата фаза оперението отдолу е бяло с тъмни махови пера, а при тъмната фаза то е изцяло кафяво. И при двете фази оперението...

повече информация
Малък креслив орел

Малък креслив орел

(Aquila pomarina)Описание: Дължина на тялото: 55 – 65 см. Размах на крилата: 143 – 168 см При полет профилът на крилата е „увиснал“. Маховите пера на крилата и опашката са черни, а тялото и подкрилията са по-светлокафяви. В полет отдолу се виждат две сърповидни бели...

повече информация
Малък ястреб

Малък ястреб

(Accipiter nisus)Описание: Дължина на тялото: ♂ 29 – 34 см; ♀ 35 – 41 см. Размах на крилата: ♂ 58 – 65 см; ♀ 67 – 80 см. Типичен ястреб с дълга опашка и широки крила. Отгоре са сиви, а отдолу са светли с фини напречни ивици по долната страна, по-ясно изразени при...

повече информация
Морски орел

Морски орел

(Haliaeetus albicilla)Описание: Дължина на тялото: 76 – 92 см. Размах на крилата: 190 – 240 см Една от най-едрите дневни грабливи птици. В полет правят впечатление широките и дълги крила, късата опашка и дългият врат. Възрастните са с кафяво оперение, светла (жълта)...

повече информация
Малка бяла чапла

Малка бяла чапла

(Egretta garzetta)Описание: Дължина на тялото: 55 – 65 см. Размах на крилата: 88 – 106 см Изцяло бяла птица. Може да се сгреши с голямата бяла чапла. Основните различия са по-малкият размер, тъмният клюн и крака с жълти стъпала, които обаче не се виждат, когато...

повече информация
Малък воден бик

Малък воден бик

(Ixobrychus minutus)Описание: Дължина на тялото: 33 – 38 см. Размах на крилата: 49 – 58 см Мъжкият е с черен гръб и теме. Крилата са с черни махови пера и контрастиращи с тях кремави покривни пера. Коремът, шията и бузите са бежови. Често се вижда кацнал на тръстики...

повече информация
Малък корморан

Малък корморан

(Phalacrocorax pygmeus)Описание: Дължина на тялото: 45 – 55 см. Размах на крилата: 75 – 90 см Значително по-дребен от големия корморан. Опашката е относително дълга, клюнът и шията са къси. Оперението е тъмнокафяво до черно с метален блясък. През размножителния период...

повече информация
Малък гмурец

Малък гмурец

(Tachybaptus ruficollis)Описание: Дължина на тялото: 23 – 29 см. Размах на крилата: 40 – 45 см Най-дребният и често срещан в България гмурец. Тялото е закръглено, оперението е кафяво-черно с по-светли задни части. Липсва контрастното оперение на другите видове гмурци....

повече информация

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.