(Nycticorax nycticorax)Описание: Дължина на тялото: 58 – 65 см. Размах на крилата: 90 – 100 см Оперението е преобладаващо сиво с черни гръб и теме. Младите са кафяви с бели капковидни петна по гърба и крилата. Долната страна е светлокафеникава с надлъжни тъмни петна....

повече информация