Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

О

Орел рибар

Орел рибар

(Pandion haliaetus)Описание: Дължина на тялото: 52 – 60 см. Размах на крилата: 152 – 167 см Оперението на гърба и горната страна на крилата е сиво-кафяво, гърдите, коремът и подкрилията са бели, долната страна на маховите пера е с напетнявания. В полет има характерен...

повече информация
Обикновен мишелов

Обикновен мишелов

(Buteo buteo)Описание: Дължина на тялото: 46 – 58 см. Размах на крилата: 110 – 132 см Най-често срещаната граблива птица у нас. Характерен е с V-образния си профил на крилата при реене, късия врат и опашка. Когато птицата е кацнала, се вижда характерна светла ивица...

повече информация
Орел змияр

Орел змияр

(Circaetus gallicus)Описание: Дължина на тялото: 62 – 69 см. Размах на крилата: 162 – 178 см Крилата и тялото отдолу са изцяло светли с по-тъмни напетнявания. Главата и гушата са кафяви и контрастират със светлото тяло. При някои млади индивиди отдолу липсват...

повече информация
Осояд

Осояд

(Pernis apivorus)Описание: Дължина на тялото: 52 – 59 см. Размах на крилата: 113 – 135 см Много наподобява обикновения мишелов, но за разлика от него е с равен профил на крилата при реещ полет, има по-дълга опашка и издължен врат, 2 – 3 широки напречни ивици на...

повече информация

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.