Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

О

Ориенталско каменарче

Ориенталско каменарче

(Oenanthe isabellina)Описание: Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 29 – 30 смДвата пола са със сходно охристо оперение, с черна „юздичка“ от основата на клюна до окото и вежда, която е по-ясно видима пред окото. Наподобява сивото каменарче в есенно-зимно...

повече информация
Орехче

Орехче

(Troglodytes troglodytes)Описание: Дължина на тялото: 9 – 10 см. Размах на крилата: 13 – 17 смЕдна от най-дребните наши птици. Оперението ѝ е изцяло кафяво с просветляване по шията и светла вежда. Има сравнително дълъг клюн и често държи опашката си повдигната...

повече информация
Обикновена кукумявка

Обикновена кукумявка

(Athene noctua)Описание: Дължина на тялото: 23 – 27 см. Размах на крилата: 50 – 56 смЧесто се вижда привечер или рано сутрин кацнала на покриви на къщи, комини, улични лампи и др. Силуетът е закръглен, а оперението е кафяво. Липсва ясно очертан лицев диск. Храна и...

повече информация
Обикновен пчелояд

Обикновен пчелояд

(Merops apiaster)Описание: Дължина на тялото: 25 – 29 см. Размах на крилата: 36 – 40 смИзключително пъстра птица с ярки цветове. Шията е светложълта и е отделена от светлосиния корем с черна „огърлица“. Темето, гърбът и част от крилата са тъмночервено-кафяви. В полет...

повече информация
Обикновено земеродно рибарче

Обикновено земеродно рибарче

(Alcedo atthis)Описание: Дължина на тялото: 17 – 19 см. Размах на крилата: 24 – 26 смОперението по крилата и гърба е ярко металиковосиньо. Коремът и бузите са ръждивооранжеви. В сравнение с размера на тялото главата е голяма, а клюнът – дълъг. Гнезди в дупки по...

повече информация
Обикновена кукувица

Обикновена кукувица

(Cuculus canorus)Описание: Дължина на тялото: 32 – 36 см. Размах на крилата: 54 – 60 смВ полет наподобява сокол със заострените си крила и дългата си опашка. Оперението е сиво със светъл, с напречни ивици корем, подобно на малък ястреб. Най-често може да бъде...

повече информация
Обикновена гургулица

Обикновена гургулица

(Streptopelia turtur)Описание: Дължина на тялото: 25 – 27 см. Размах на крилата: 49 – 55 смПочти с размерите на гугутка. Има кафяво-оранжеви крила, сиви тяло и глава и бяло петно с черни ивици отстрани на врата. Опашката е тъмна с бели краища, а коремът и слабините –...

повече информация
Обикновена гага

Обикновена гага

(Somateria mollissima)Описание: Дължина на тялото: 60–70 см Размах на крилата : 96–105 смМъжките са с преобладаващо бяло оперение, черен корем, глава и махови пера. Женските са кафява с тъмни петна. Храна и местообитания: Храни се с мекотели и ракообразни. Обитава...

повече информация
Обикновена кръсточовка

Обикновена кръсточовка

(Loxia curvirostra)Описание: Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 27 – 30 смИмето си носи от кръстосания клюн, който служи за разтваряне на шишарки. Възрастните мъжки са червени с по-тъмнокафяви крила. Женските са жълто-зеленикави, а младите – сиви с...

повече информация
Обикновено конопарче

Обикновено конопарче

(Carduelis cannabina)Описание: Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 21 – 25 смМъжките са с червени чело и гърди и сива глава. Гърбът е кафеникав без петна при мъжките и слабо напетнен – при женските. Клюнът е тъмносив. Храна и местообитания: Храни се...

повече информация
Обикновена чинка

Обикновена чинка

(Fringilla coelebs)Описание: Дължина на тялото: 14 – 16 см. Размах на крилата: 25 – 28 смМъжките са със сиво-сини глава и врат, бузите, гърдите и коремът са керемиденокафяви, а крилата са черни с напречни бели ивици. Женските са с подобно, но по-бледо сиво-кафяво...

повече информация
Обикновен скорец

Обикновен скорец

(Sturnus vulgaris)Описание: Дължина на тялото: 19 – 22 см. Размах на крилата: 37 – 42 смС размерите на кос, но за разлика от него се среща в открити пространства. Възрастните са изцяло черни с метални отблясъци на перата. Клюнът е жълт. Младите са еднообразно...

повече информация
Орел рибар

Орел рибар

(Pandion haliaetus)Описание: Дължина на тялото: 52 – 60 см. Размах на крилата: 152 – 167 смОперението на гърба и горната страна на крилата е сиво-кафяво, гърдите, коремът и подкрилията са бели, долната страна на маховите пера е с напетнявания. В полет има характерен...

повече информация
Обикновен мишелов

Обикновен мишелов

(Buteo buteo)Описание: Дължина на тялото: 46 – 58 см. Размах на крилата: 110 – 132 смНай-често срещаната граблива птица у нас. Характерен е с V-образния си профил на крилата при реене, късия врат и опашка. Когато птицата е кацнала, се вижда характерна светла ивица...

повече информация
Орел змияр

Орел змияр

(Circaetus gallicus)Описание: Дължина на тялото: 62 – 69 см. Размах на крилата: 162 – 178 смКрилата и тялото отдолу са изцяло светли с по-тъмни напетнявания. Главата и гушата са кафяви и контрастират със светлото тяло. При някои млади индивиди отдолу липсват...

повече информация
Осояд

Осояд

(Pernis apivorus)Описание: Дължина на тялото: 52 – 59 см. Размах на крилата: 113 – 135 смМного наподобява обикновения мишелов, но за разлика от него е с равен профил на крилата при реещ полет, има по-дълга опашка и издължен врат, 2 – 3 широки напречни ивици на...

повече информация