Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Р

Речен цвъркач

Речен цвъркач

(Locustella fluviatilis)Описание: Дължина на тялото: 14 – 16 см. Размах на крилата: 19 – 22 смЗа разлика от тръстиковия цвъркач, речният гнезди в широколистни храсти в близост до реки или в покрайнините на блатата. Шията на речния цвъркач е напетнена, гърбът е тъмен...

повече информация
Ръждивогушо ливадарче

Ръждивогушо ливадарче

(Saxicola rubetra)Описание: Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 21 – 24 смОперението по шията и гушата е ръждиво, над окото има ясно изразена бяла надочна ивица, по която се отличава от черногушото ливадарче. Гърбът е кафеникав с тъмни петна, долната...

повече информация
Речна чайка

Речна чайка

(Larus ridibundus)Описание: Дължина на тялото: 35 – 39 см. Размах на крилата: 86 – 99 смПрез размножителния период главата е с черна забрадка, докато през зимата е бяла с тъмно петно зад окото. Гърбът и горната страна на крилата са светлосиви. Върхът на крилата е с...

повече информация
Розов скорец

Розов скорец

(Sturnus roseus)Описание: Дължина на тялото: 19 – 22 см. Размах на крилата: 37 – 40 смГърбът и долната страна са розови, главата, крилата и опашката – черни. С повече или по-малко изразена качулка на главата. Младите са сиво-кафяви с контраст между черните крила и...

повече информация
Речна рибарка

Речна рибарка

(Sterna hirundo)Описание: Дължина на тялото: 34 – 37 см. Размах на крилата: 70 – 80 смГърбът и крилата отгоре са светлосиви. Кръстът, опашката, коремът, шията и бузите са бели. Темето и вратът – черни, а клюнът – червен. В полет отдолу се виждат „прозорци“ на крилата,...

повече информация
Речен дъждосвирец

Речен дъждосвирец

(Charadrius dubius)Описание: Дължина на тялото: 15 – 18 см. Размах на крилата: 32 – 35 смС черна огърлица на врата и шията. Челото е бяло, характерен жълт пръстен около окото и изцяло черен клюн. Черното на бузата образува остър ъгъл, който е характерен за вида. Среща...

повече информация
Розов пеликан

Розов пеликан

(Pelecanus onocrotalus)Описание: Дължина на тялото: 140 – 175 см. Размах на крилата: 245 – 295 смЕдна от най-едрите летящи птици. Оперението при възрастните е бяло, с розов оттенък през размножителния период. Клюнът е голям с яркожълто-оранжева „торба“ през...

повече информация