Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Т

Тръстиково шаварче

Тръстиково шаварче

(Acrocephalus arundinaceus)Описание: Дължина на тялото: 16 – 20 см. Размах на крилата: 25 – 26 смНай-едрото шаварче. Често пее кацнало на върха на някоя тръстика. Характерни са голямата глава и дългата дебела като на дрозд човка. Окраската му е сиво-кафява. Храна и...

повече информация
Тръстиков цвъркач

Тръстиков цвъркач

(Locustella luscinioides)Описание: Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 15 – 20 смОперението отгоре е червено-кафяво, има светла къса вежда над окото. Отличава се от речния цвъркач по дългите едноцветни червеникавокафяви подопашни пера и липсата на...

повече информация
Тракийски кеклик

Тракийски кеклик

(Alectoris chukar)Описание: Дължина на тялото: 32 – 35 см. Размах на крилата: 47 – 52 смЗа разлика от планинския кеклик, има по-голямо кафяво петно зад окото, кремава шия и по-ясно изразена бяла вежда. Храна и местообитания: Храни се със семена, зелени части на...

повече информация
Трипръст кълвач

Трипръст кълвач

(Picoides tridactylus)Описание: Дължина на тялото: 21 – 24 см. Размах на крилата: 40 смОперението е преобладаващо тъмно. Крилата са черни с бели петънца по маховите пера, гърбът е светъл с напречни черни ивици, предната част на темето е златистожълта с малки черни...

повече информация
Трънковче

Трънковче

(Cercotrichas galactotes)Описание: Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 22 – 27 смОперението на гърба и горната страна на крилата е кафяво, коремът и гърдите са сиво- бели, Опашката е ръждивочервена с черно-бели върхове на крайните опашни пера. Има ясно...

повече информация
Тръстикова овесарка

Тръстикова овесарка

(Emberiza schoeniclus)Описание: Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 21 – 26 смМъжкият е с изцяло черни глава и шия, с бели мустаци и бяла яка. По-трудни за различаване са женските, които приличат на женско врабче, но имат широк кремав мустак. Коремът е...

повече информация
Торбогнезден синигер

Торбогнезден синигер

(Remiz pendulinus)Описание: Дължина на тялото: 10 – 11 см. Размах на крилата: 20 смГърбът е канелено-кафяв, долната страна на тялото е светла. Мъжките са черно-кафяво напетнени в горната част на гърдите. Главата е бяла с черна „маска“ през очите, която при мъжките е...

повече информация
Тънкоклюна чайка

Тънкоклюна чайка

(Chroicocephalus genei)Описание: Дължина на тялото: 37 – 42 см. Размах на крилата: 90 – 102 смГърбът и горната страна на крилата са светлосиви. Останалата част от оперението е бяло. Клюнът е дълъг и тъмночервен, но от разстояние изглежда черен. Основата на клюна и...

повече информация
Турилик

Турилик

(Burhinus oedicnemus)Описание: Дължина на тялото: 38 – 45 см. Размах на крилата: 76 – 88 смВъзрастните отгоре са със сиво-кафяво оперение с по-тъмно напетняване, което ги прави трудно забележими, когато са кацнали сред тревата. Крилата отдолу са светли с тъмна ивица...

повече информация
Тръстиков блатар

Тръстиков блатар

(Circus aeruginosus)Описание: Дължина на тялото: 43 – 55 см. Размах на крилата: 115 – 140 смНай-често срещаният блатар у нас. Женската се определя лесно по светложълтото теме на фона на изцяло тъмното тяло. Мъжкият е с кафяв гръб, сиви крила и опашка. Коремът е...

повече информация