Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Т

Трипръст кълвач

Трипръст кълвач

(Picoides tridactylus)Описание: Дължина на тялото: 21 – 24 см. Размах на крилата: 40 см Оперението е преобладаващо тъмно. Крилата са черни с бели петънца по маховите пера, гърбът е светъл с напречни черни ивици, предната част на темето е златистожълта с малки черни...

повече информация
Трънковче

Трънковче

(Cercotrichas galactotes)Описание: Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 22 – 27 см Оперението на гърба и горната страна на крилата е кафяво, коремът и гърдите са сиво- бели, Опашката е ръждивочервена с черно-бели върхове на крайните опашни пера. Има ясно...

повече информация
Тръстикова овесарка

Тръстикова овесарка

(Emberiza schoeniclus)Описание: Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 21 – 26 см Мъжкият е с изцяло черни глава и шия, с бели мустаци и бяла яка. По-трудни за различаване са женските, които приличат на женско врабче, но имат широк кремав мустак. Коремът е...

повече информация
Торбогнезден синигер

Торбогнезден синигер

(Remiz pendulinus)Описание: Дължина на тялото: 10 – 11 см. Размах на крилата: 20 см Гърбът е канелено-кафяв, долната страна на тялото е светла. Мъжките са черно-кафяво напетнени в горната част на гърдите. Главата е бяла с черна „маска“ през очите, която при мъжките е...

повече информация
Тънкоклюна чайка

Тънкоклюна чайка

(Chroicocephalus genei)Описание: Дължина на тялото: 37 – 42 см. Размах на крилата: 90 – 102 см Гърбът и горната страна на крилата са светлосиви. Останалата част от оперението е бяло. Клюнът е дълъг и тъмночервен, но от разстояние изглежда черен. Основата на клюна и...

повече информация
Турилик

Турилик

(Burhinus oedicnemus)Описание: Дължина на тялото: 38 – 45 см. Размах на крилата: 76 – 88 см Възрастните отгоре са със сиво-кафяво оперение с по-тъмно напетняване, което ги прави трудно забележими, когато са кацнали сред тревата. Крилата отдолу са светли с тъмна ивица...

повече информация
Тръстиков блатар

Тръстиков блатар

(Circus aeruginosus)Описание: Дължина на тялото: 43 – 55 см. Размах на крилата: 115 – 140 см Най-често срещаният блатар у нас. Женската се определя лесно по светложълтото теме на фона на изцяло тъмното тяло. Мъжкият е с кафяв гръб, сиви крила и опашка. Коремът е...

повече информация

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.