Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Ч

Черен (боров) синигер

Черен (боров) синигер

(Periparus ater)Описание: Дължина на тялото: 10 – 11 см. Размах на крилата: 17 – 21 смГърлото и главата са черни, с бели бузи и бяло петно на тила, което липсва при другите синигери. Горната страна на тялото и крилата са сиви, а долната страна е белезникава. Храна и...

повече информация
Червеногуша мухоловка

Червеногуша мухоловка

(Ficedula parva)Описание: Дължина на тялото: 11 – 12 см. Размах на крилата: 18 – 21 смОперението от горната страна на тялото е кафяво, а отдолу е светло. Опашката е черна с бели петна от двете страни на основата си. Мъжкият има оранжево-червена гуша. Храна и...

повече информация
Червеноглаво кралче

Червеноглаво кралче

(Regulus ignicapilla)Описание: Дължина на тялото: 9 – 10 см. Размах на крилата: 13 – 16 смПрилича на жълтоглавото кралче, но за разлика от него има голяма бяла надочна и тъмна презочна ивица. Темето е оранжево-червено, вратът отстрани е жълто-зелен. Храна и...

повече информация
Червеногушо коприварче

Червеногушо коприварче

(Sylvia cantillans)Описание: Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 13 – 18 смМъжките са с оловносиви глава и гръб, гушата и гърдите са керемиденочервени, имат бял „мустак“. Женските са подобни на мъжките, но гушата и гърдите са светли с розов оттенък....

повече информация
Черногърбо каменарче

Черногърбо каменарче

(Oenanthe pleschanka)Описание: Дължина на тялото: 14 – 16 см. Размах на крилата: 25 – 27 смМъжките са със бели глава, кръст и гърди и корем. Гърбът, горната страна на крилата, гушата и бузите са черни. Женските са с кафяво оперение по гърба и крилата, гърдите са...

повече информация
Европейско черногушо ливадарче

Европейско черногушо ливадарче

(Saxicola rubicola)Описание: Дължина на тялото: 11 – 13 см. Размах на крилата: 18 – 21 смМъжкият има черна глава с контрастна бяла яка на врата. Гърбът е тъмен с две бели петна в основата на крилете, гърдите и горната част на корема са ръждиви. Женската е с подобно...

повече информация
Червеногръдка

Червеногръдка

(Erithacus rubecula)Описание: Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 20 – 22 смДребна птица с кафяв гръб и ръждивооранжеви гърди. Коремът е бял. Младите са кафеникави с петна по гърдите, гърба и главата. Храна и местообитания: Храни се с насекоми, паяци,...

повече информация
Червенокръста лястовица

Червенокръста лястовица

(Cecropis daurica)Описание: Дължина на тялото: 14 – 19 см. Размах на крилата: 30 – 35 смНаподобява селската лястовица, но за разлика от нея има ръждив кръст и ивица на врата и черна подопашка. Цветът на кръста при младите е мръснобял, а опашката е без дългите външни...

повече информация
Черен кълвач

Черен кълвач

(Dryocopus martius)Описание: Дължина на тялото: 40 – 46 см. Размах на крилата: 67 – 73 смНай-големият кълвач в България. Оперението му е изцяло черно, с изключение на главата. При мъжките челото и темето са червени, докато при женските само задната част на темето е...

повече информация
Черен бързолет

Черен бързолет

(Apus apus)Описание: Дължина на тялото: 17 – 18 см. Размах на крилата: 40 – 44 смИзцяло черна птица с характерен за бързолетите сърповиден силует. Може да се сбърка с бледия бързолет, но за разлика от него черният има заострени върхове на крилете и при добро...

повече информация
Чухал

Чухал

(Otus scops)Описание: Дължина на тялото: 19 – 21 см. Размах на крилата: 47 – 54 смСреща се предимно в разредени гори и градски паркове. Малко по-дребен от домашната кукумявка със сиво-кафяво петнисто оперение и къси „уши“. Труден за наблюдение, най-често се регистрира...

повече информация
Черна качулата потапница

Черна качулата потапница

(Aythya fuligula)Описание: Дължина на тялото: 40 – 47 см. Размах на крилата: 65 – 72 смМъжките са с черно оперение с бели страни на тялото. Женските са кафяви с по-тъмен гръб. И при двата пола има качулка, но тя е по-голяма при мъжките. Храна и местообитания: Храни се...

повече информация
Черноврат гмурец

Черноврат гмурец

(Podiceps nigricollis)Описание: Дължина на тялото: 28 – 34 см. Размах на крилата: 56 – 60 смОперението на главата, шията, гърба и крилaтa отгоре е черно, зад очите има снопчета златистожълти пера. Коремът и крилaтa отдолу са бели, а тялото отстрани – ръждиво. Храна и...

повече информация
Червеноврат гмурец

Червеноврат гмурец

(Podiceps grisegena)Описание: Дължина на тялото: 40 – 46 см. Размах на крилата: 77 – 85 смОперението на шията и горната част на гърдите е ръждивочервено, бузите и гърлото са пепелявосиви, горната част на главата е черна, а гърбът и крилaтa са тъмнокафяви. Храна и...

повече информация
Червеноклюна потапница

Червеноклюна потапница

(Netta rufina)Описание: Дължина на тялото: 53–57 см Размах на крилата : 85–90 смМъжките са керемидено червена глава, ярко червен клюн, черни шия, гърди и корем. Страните на тялото и долната страна на крилете са бели. Женските са с преобладаващо сиво-кафяво оперение....

повече информация
Чернокрил огърличник

Чернокрил огърличник

(Glareola nordmanni)Описание: Дължина на тялото: 24 – 28 см. Размах на крилата: 60 – 70 смОперението наподобява това на кафявокрилия огърличник, но за разлика от него крилата отдолу са изцяло черни, без бял заден ръб на крилото. Храна и местообитания: Храни се с...

повече информация
Червена чинка

Червена чинка

(Carpodacus erythrinus)Описание: Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 22 – 26 смМъжките са лесно отличими по червените глава, гърди и кръст. Женските и младите са със сиво-кафяво оперение, без контраст между долната и горната страна на тялото. Храна и...

повече информация
Черноглава овесарка

Черноглава овесарка

(Emberiza melanocephala)Описание: Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 26 – 30 смМъжкият е с черна глава, гърбът и раменете са ръждивокафяви без петна. Оперението отдолу е яркожълто. Женските и младите са подобни на мъжките, но по-бледи и главата е...

повече информация
Черешарка

Черешарка

(Coccothraustes coccothraustes)Описание: Дължина на тялото: 16 – 18 см. Размах на крилата: 29 – 33 смКлюнът е голям и масивен, има черна предочна ивица и черно гърло. Главата и коремът са ръждивокафяви, а гърбът е по-тъмнокафяв. На върха на опашката има бял кант, а по...

повече информация
Червенушка

Червенушка

(Pyrrhula pyrrhula)Описание: Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 22 – 26 смГърбът е сив, крилото, опашката и темето – черни. Мъжкият се различава от женската по червената долна страна на тялото. Женската тук е сиво-кафява. И при двата пола кръстът е бял....

повече информация
Чавка (гарга)

Чавка (гарга)

(Corvus monedula)Описание: Дължина на тялото: 30 – 34 см. Размах на крилата: 64 – 73 смНай-дребната вранова птица, която се среща у нас. Оперението е изцяло черно, със сиви бузи и тил. Ирисът е сиво-бял. Отличава се от другите вранови птици по размера, по-късия клюн и...

повече информация
Червеноглава сврачка

Червеноглава сврачка

(Lanius senator)Описание: Дължина на тялото: 17 – 19 см. Размах на крилата: 25 – 30 смГлавата е тъмночервено-кафява с черна маска през очите и светла шия. Гърбът е черен с бели панели по крилата, а долната страна е бяла. Храна и местообитания: Храни се с бръмбари и...

повече информация
Черночела сврачка

Черночела сврачка

(Lanius minor)Описание: Дължина на тялото: 19 – 21 см. Размах на крилата: 30 смГърбът и темето на сврачката са сиви, челото и презочната ивица са черни, крилете също са черни с бяло петно в основата на първостепенните махови крила. При младите гърбът и главата имат...

повече информация
Червеногърба сврачка

Червеногърба сврачка

(Lanius collurio)Описание: Дължина на тялото: 16 – 18 см. Размах на крилата: 24 – 27 смМъжките са с ръждивокафяв гръб и светъл корем, главата е сива с широка черна презочна ивица. Оперението на женските и младите е сходно: коремът е светъл с люсповидни петна, главата...

повече информация
Черна рибарка

Черна рибарка

(Chlidonias niger)Описание: Дължина на тялото: 22 – 26 см. Размах на крилата: 56 – 62 смГлавата, шията, гърдите и коремът са тъмносиви до черни. Гърбът, кръстът, горната страна на крилата и опашката са сиви. Долната страна на крилата също е изцяло сива, за разлика от...

повече информация
Червенонога (вечерна) ветрушка

Червенонога (вечерна) ветрушка

(Falco vespertinus)Описание: Дължина на тялото: 28 – 34 см. Размах на крилата: 65 – 76 смМъжките са с характерно тъмносиньо-сиво оперение и тъмно червени „гащи“ и подоопашие.Женските са със светлоръждиви гърди, корем и подкрилия и напетнена долна страна на крилата и...

повече информация
Черношипа ветрушка (Керкенез)

Черношипа ветрушка (Керкенез)

(Falco tinnunculus)Описание: Дължина на тялото: 31 – 37 см. Размах на крилата: 67 – 78 смНай-широко разпространеният сокол в България. Често ловува, като увисва във въздуха. Опашката е дълга, крилата са остри с тъмни краища, гърбът е червено-кафяв с тъмни петна. При...

повече информация
Черен лешояд

Черен лешояд

(Aegypius monachus)Описание: Дължина на тялото: 100 – 115 с. Размах на крилата: 250 – 285 смПо-едър от белоглавия лешояд. Оперението е тъмнокафяво, опашката е къса. При възрастните главата е светла, а при младите – черна. Има характерен „увиснал“ профил. Храна и...

повече информация
Черна каня

Черна каня

(Milvus migrans)Описание: Дължина на тялото: 61 – 72 см. Размах на крилата: 140 – 165 смНай-характерните белези са клиновидно врязаната сива опашка и светлите „прозорци“ от долната страна на крилата. При разперена опашка врязването е по-слабо изразено и опашката...

повече информация
Черен щъркел

Черен щъркел

(Ciconia nigra)Описание: Дължина на тялото: 90 – 105 см. Размах на крилата: 173 – 205 смМалко по-дребен от белия щъркел. Оперението е черно, с изключение на корема, който е бял. Клюнът и краката са червени. Младите са кафеникави с бял корем. Храна и местообитания:...

повече информация
Червена чапла

Червена чапла

(Ardea purpurea)Описание: Дължина на тялото: 70 – 90 см. Размах на крилата: 110 – 145 смОперението е ръждивокафяво, често изглеждащо доста тъмно. При по-лоша видимост може да се сбърка със сивата чапла, но ръждивата е с по-тънък врат, по-дребна и в полет шията...

повече информация
Червен ангъч

Червен ангъч

(Tadorna ferruginea)Описание: Дължина на тялото: 58 – 70 см. Размах на крилата: 110 – 135 смОперението е ръждивочервено, с по-светла глава, светли подкрилия и надкрилия и черни махови пера. Мъжкият има черна „огърлица“ на шията. Храна и местообитания: Храни се със...

повече информация