Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Милионният запис в SmartBirds Pro е съвсем близо, а с него и наградата! Регистрирайте се и използвайте онлайн платформата SmartBirds.org и/или мобилното приложение SmartBirds Pro на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и ако вашият запис е милионният сред записаните данни, ще получите като подарък таблет.

SmartBirds Pro е мобилно приложение, свързано с уеб базирана платформа на БДЗП, с помощта на които, докато сте сред природата, можете да записвате наблюденията си. Това може да са наблюдения на птици, бозайници, влечуги, земноводни, растения и безгръбначни животни. Със SmartBirds Pro записвате вида, който сте наблюдавали, можете бързо и лесно да отбележите броя на индивидите, които сте видели, техния пол, възраст и да дадете точни географски координати на вашето наблюдение. Използвайки приложението, разработено и непрекъснато обновявано от БДЗП, потребителят може още да съхранява следата си – „трака“, от всяко свое посещение в природата, както и да съхранява снимки от направените от него наблюдения.

Към днешна дата в платформата smartbirds.org има интегрирани 995,703 записи на птици, земноводни, влечуги и бозайници. До достигането на записа под номер 1 000 000 остават едва 4297, което съвсем не е много и може да се запълни дори за няколко дни или седмици. Най-много от вече интегрираните в платформата данни са на птици (717,661), следвани от земноводни и влечуги (52,509), бозайници (18,467), безгръбначни (2739) и растения (1348). Регистрираните потребители на платформата до момента са 1463.

За да се използва платформата е необходимо ползвателят да разполага с мобилно устройство, смартфон или таблет, което работи с операционна система Android. Изисква се още регистрация с електронна поща и парола, за да се осигури достъп до платформата, където се съхраняват данните.

Всички данни, събрани с мобилното приложение, могат да бъдат интегрирани в web базираната информационна система smartbirds.org. Потребителят има възможността да редактира и изтегля своите наблюдения на файл, както и да направи своите данни невидими за останалите потребители и да използва единствено за лични цели, но може и да избере опцията да ги предоставя на БДЗП за ползване за целите на природозащитата у нас или да ги направи видими за останалите потребители на платформата.

Споделянето на наблюденията между потребителите е едно от най-големите предимства на платформата, защото им позволява да обменят информация за интересни наблюдения за всички части на страната, включително малко познати и неизследвани райони.
Регистрирай се, забавлявай се със SmartBirds Pro и спечели таблет!