bg

Увеличението на белоглавите лешояди в Източните Родопи продължава
13.03.2017

Поглед към дома на лешоядите

Поредната добра новина за природозащитата в България дойде след приключването на редовния мониторинг на белоглавия лешояд в Източните Родопи. През тази година експертите на БДЗП установиха, че популацията на вида се е увеличила с 6 двойки в сравнение с миналата година и вече наброява 86 двойки. Това е рекордна численост, която показва увеличение с над 20% само за 3 години.

През февруари месец екипите на БДЗП посетиха всички известни настоящи и исторически находища на вида в Източни Родопи и установиха 86 заети гнезда като 62 двойки вече мътят, а останалите все още са в процес на строеж и ремонт на гнездата. Благодарение на поставените сателитни предаватели на възрастни птици бе установено гнездене и на скала, която до момента не е била обитавана от белоглави лешояди. Откритието стана възможно благодарение на информацията, която получаваме от предавателя на лешояда Вихър. След като прекара половин година в Гърция, Вихър се завърна в началото на зимата в района на Студен кладенец и през февруари бе наблюдаван в гнездото заедно със своята партньорка. Междувременно лешоядът Буря е избрал района на Маджарово и също вече мъти своето яйце. Двойката е избрала за свое гнездо скална тераса със слънчево южно изложение и красива гледка към меандрите на Арда. Това гнездо се използва от няколко години, а миналата година от там успешно излетя едно малко. Крум, третият възрастен белоглав лешояд с предавател, също бе наблюдаван да ремонтира гнездото си в района на язовир Студен кладенец.

Предстоят два месеца на неуморни грижи, в които и двамата партньори ще се сменят да мътят единственото си яйце, а през април се очаква в Източните Родопи на бял свят да се появи и новото поколение белоглави лешояди!

Белоглавият лешояд е бил широко разпространен в миналото в България, но от средата на ХХ век броят му силно намалява и в началото на 70-те години на ХХ век се смята за изчезнал. През 1986 г. е открита колония белоглави лешояди край гр.Маджарово, състояща се от около 20 птици и 3 гнездящи двойки. Тогава започват и първите преки дейности по опазването на последните лешояди в България. Така, в резултат на дългодишните усилия на БДЗП, видът постепенно възстановява популацията си и днес долината на река Арда приютява една от най-големите естествени колонии на белоглави лешояди на Балканите.

 

Дейностите по опазване на лешоядите в Източни Родопи се извършват в рамките на LIFE проект  “Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопитe”, изготвен от Rewilding Europe в партньорство с Българското дружество за защита на птиците и фондация По-диви Родопи

Снимки:

Лешоядът Буря в гнездото си
Мониторинг на гнездовите скали
http://bspb.org/poda/en/index.html
http://bspb.org/en/index.html
http://www.rewildingeurope.com/travel-club/