bg

Заповядайте заедно да отбележим Деня на лешоядите в Маджарово
01.09.2017

С детски работилници и наблюдение на властелините на Родопското небе ще отбележим тази година Международния ден на лешоядите, който ще се проведе на 3-ти септември (неделя) в Природозащитния център на БДЗП „Източни Родопи“ край Маджарово. Традиционно този ден се чества всяка първа събота от месец септември и има за цел да повиши информираността и ангажираността на широката общественост относно нуждата и ползите от опазването на лешоядите.

Тази година екипът на LIFE проекта „Oпазване на черните и белоглавите лешояди в Родопитe” организира работилница за хвърчила със силует на черни и белоглави лешояди. Работилницата ще е безплатна и ще се проведе на две групи от 15.00 до 16.30 и следваща – от 17 до 18.30. За работилницата ще помага Ателие "Трион".

Паралелно с работилницата за хвърчила ще се провежда още една работилница – за тениски, като желаещите ще имат възможност да се включат и в двете. Всеки ще може да вдъхне нов „лешоядски“ живот на старите тениски със специално изработена щампа за принт на черен или белоглав лешояд на стара тениска. По-смелите могат да развихрят въображението си и да оцветят  и нарисуват сами своя лешояд. Всеки, който иска да се включи в работилница, е хубаво да си носи по избор стара тениска, текстилните бои ще бъдат осигурени.

През цялото време в центъра ще са на разположение и табла с белоглав и черен лешояд и всеки ще може да се снима със таблата и да влезе в тялото или под крилата на любимия си лешояд.

Събитията и работилниците в рамките на Международния ден на лешояда се извършват по проект LIFE „Oпазване на черните и белоглавите лешояди в Родопитe”(LIFE14 NAT/NL/000901).

Автор: Нели Найденова

http://bspb.org/poda/en/index.html
http://bspb.org/en/index.html
http://www.rewildingeurope.com/travel-club/