bg

Птиците около нас: Мониторинг на обикновените видове птици

Какво ни казват птиците? Какво се случва със средата, в която живеят хората и птиците? Ще опазим ли природата около нас благодарение на посланията, които ни изпращат птиците?

Българско дружество за защита на птиците търси съмишленици и приятели на птиците за тяхното опазване. Организираме кампания по набиране на участници в една от най-масовите природозащитни дейности в Европа. Всяка пролет хиляди любители на природата посещават свое любимо място, за да преброят птиците в него. Сега може да се включите и вие - нужно е само да обичате природата и да се научите да разпознавате птиците.

Инициативата се нарича Преброяване на птиците около нас: Мониторинг на обикновените видове птици (МОВП). До скоро тя се наричаше само МОВП, но решихме да допълним името с цел разкриването и към повече хора от широката общественост, които обичат природата и желаят да се включат в инициативи за нейното опазване. Начина на събиране на данни остава същият както досега.

 

Polsko_vrabche_Iordan_Hristov.jpg

Полско врабче, снимка: Йордан Христов

 

Какво е Преброяването на птиците около нас?

    * Инициативата цели да събере информация за състоянието на птиците около нас. По този начин, целим да разберем какво се случва със средата, в която те живеят и подпомогнем опазването на природата.
    * Провежда се всяка година и обхваща цялата страна.
    * Осъществява се на доброволни начала.
    * Наблюденията на птици в нашата страна се използват за оценяване състоянието на птиците не само в България, но и в цяла Европа.


Защо птиците са добър индикатор за състоянието на околната среда?

1. Срещат се в почти всички типове местообитания.
2. Отразяват промените при другите животински групи и растителни съобщества.
3. Чувствителни са на промени в средата.
4. Събрани са много данни за тях и е реалистично да се продължи събирането на нови.
5. Популярни са сред широката  общественост.

 

 


 

Сайтът се поддържа в рамките на проект:

"Осъществяване на схемата за мониторинг на обикновените видове птици, като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие"

 

Целта на проекта е оценяване състоянието на широко разпространенитевидове птици в България.

Сред основните дейности са:

- Събиране и анализ на данни за широкоразпространените видове птици;

- Набиране на доброволци за събиране на данни за оценяване състоянието на широко разпространените видове птици;

- Анализ на слабо проучените райони и местообитания и определяне на пробни площадки в ключови места

- Изготвяне на индекси за състоянието на птиците за националния доклад за състоянието на околната среда, издаван от ИАОС за целите на НСМСБР;

- Анализ на данните за видовете птици и определяне на набора от видове, съставляващи индикаторите за състоянието на местообитанията;

- Целенасочено събиране на данни от минимум 30 площадки в слабо проучени райони/местообитания, идентифицирани от анализа;

- Изготвяне на три годишни доклада за  състоянието на широко разпространените видове птици;

- Провеждане на национална среща на доброволците събирали данни за състоянието наширокоразпространените видове птици;

- Провеждане на три пресконференции за представяне на резултатите от мониторинговата дейност за състоянието на широкоразпространените видове птици

Продължителност: 3 години: 2020-2022

Целеви райони: България

Финансираща институция: Предприятие за Управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС, МОСВ) 

 

Птица на седмицата

Виж повече
Обикновен мишелов (Buteo buteo) Ники Петков http://www.naturephotos.eu/

Обикновен мишелов (Buteo buteo)

Тенденция на популацията: Неопределена Описание Дължина на тялото: 46 – 58 см. Размах на крилата: 110 – 132  см Най-често срещаната граблива птица у нас. Характерен е с V-образния си профил на крилата при реене, късия врат и опашка. Когато птицата е кацнала, се вижда характерна светла ивица през гърдите. Оперението му може да варира от светло до тъмнокафяво. Храна и...

Актуално

Виж повече
Приключи 17ти сезон за МОВП!

Приключи 17ти сезон за МОВП!

Уважаеми приятели, Приключи седемнадесетият пореден сезон за мониторинг на обикновените видове птици. Равносметката е следната: Общ брой преброени квадрати: 102  Обш брой записи: 11 127  Общ брой видове: 180 Сред най-интересните наблюдения са тези на Червена чинка, в близост до София, на Царски орел, степен блатар, градинско коприварче, голям маслинов присмехулник и...

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook