bg

Сивата овесарка през 2021 г.
13.09.2021

Сива овесарка, снимка Йордан Христов Opticron.bg

Сивата овесарка е един от най-значимо намаляващите видове в България за последните 17 години. Това показват резултатите от последната оценка за състоянието на птиците в страната ни обхващаща периода 2005-2017 г.

Макар и често срещана и многобройна на пръв поглед, резултатите от мониторинга на вида в 181 пробни площадки показват, че тя намалява с 51%.

 

Siva-ovesarka-BDZP_2021.pngс

 

Описание за вида и негови биологични и екологични особености може да видите във видовия очерг на страницата тук.

Хабитати

Интересно е да се разбере кои от местообитанията са с най-голямо значение за спада на сивата овесарка. Това би било възможно само ако има достатъчно наблюдения в различните типове местообитания. В Англия се прави оценка на три типа местообитания като най-често срещана е в орни земи.

Източник: Robinson, R.A. (2005)

Предстои да се направи такава оценка и за България.

Сивата овесарка в Европа

Само в България е такова състоянието на вида? Вижте следната графика:

download.png

Темпът на спад е още по-драстичен в цяла Европа. Важно е обаче да се отбележи, че след драстичния спад на вида в началото на 80те години, състоянието му варира в сравнително тесни граници за последните близо 40 години.

  Период   Изменение   Тенденция
Австрия 2007-2018  -11%
Белгия 2008-2018  -87%
Великобритания   1994-2019 -44%
Чехия 2007-2018
=
       
       
       

Източник: ЕК

През м. Октомври предстои публикуване на доклад с резултатите за всички оценени видове. Имате ли предположение кои са те? 

Оценяването състоянието на птиците в България е възможно само и единствено благодарение на усилията на стотици доброволци. Изказваме сърдечни благодарности към всички Вас! Ако желаете да се включите, моля да попълните заявката за участие тук и да прочетете методиката тук.

 

Литература:

Robinson, R.A. (2005) BirdFacts: profiles of birds occurring in Britain & Ireland. BTO, Thetford (http://www.bto.org/birdfacts, accessed on 12 September 2021)

ЕК. Докладване по чл.12. https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?subject=Emberiza+calandra

 

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook