bg

Обновен е индексът на птиците за Европа
08.12.2021

В началото на м.Декември бе обновен индексът за състоянието на птиците в Европа. За изготвянето на този индекс са включени данни и от България.

Оценено е състоянието на общо 168 вида, от 29 държави за 40 годишен период (1980 - 2019).

 

Двата вида с най-значимо намаляваща тенденция са качулатата чучулига и речната чайка. Яребицата, градинската овесарка и ръждивогушото ливадарче, са другите видове сред петте най-значимо намаляващи видове.

 

Таблица 1: Тенденции на оценените видове птици (във възходящ ред). Пълен списък с видовете и техните тенденции може да изтеглите в табличен вид от файла тук.

EURING Код  

 

 

Вид                                                                                   

 

Дългосрочна  

тенденция

  

Краткосрочна тенденция 

(10 години) 

 

Година на първо отчитане

(за дългосрочна тенденция)  

Категория на тенденцията

(за дългосрочната тенденция)

9720 Качулата чучулига      -99.40 -6 1982 ↓↓
3670 Яребица -92.46 -36 1980
18660 Градинска овесарка -91.53 -33 1980
11370 Ръждивогушо ливадарче -88.58 -27 1980
5820 Речна чайка -87.09 -16 1990 ↓↓
6870 Гургулица -82.03 -12 1980
18820 Сива овесарка -80.42 -2 1980
14420 Матовоглав синигер -78.46 -23 1980
8870 Малък пъстър кълвач -77 15 1980
10170 Жълта стърчиопашка -73 6 1982
11460 Сиво каменарче -72 -11 1980
8480 Въртошийка -71 -5 1980
15820 Обикновен скорец -71 4 1980
15980 Полско врабче -71 6 1980
10050 Полска бъбрица -69 10 1991 ?
11040 Южен славей -68 3 1980
15910 Домашно врабче -65 0 1980
4930 Обикновена калугерица -64 -29 1980
16380 Планинска чинка -61 -6 1980
9610 Дебелоклюна чучулига -59 -37 1998
16600 Обикновено конопарче -58 -2 1980
10110 Ливадна бъбрица -58 23 1980
13350 Сива мухоловка -58 -17 1980
5190 Средна бекасина -58 10 1980
10090 Горска бъбрица -57 -7 1980
9760 Полска чучулига -56 -12 1980
12590 Градински присмехулник -54 -17 1980
18570 Жълта овесарка -54 -10 1980
16400 Диво кaнарче -53 -8 1982
14540 Качулат синигер -49 9 1980
13140 Жълтоглаво кралче -47 14 1980
11060 Синьогушка -46 -5 1996
12430 Крайбрежно шаварче -45 -17 1980 -
17100 Червенушка -45 5 1980
4590 Турилик -44 -39 1998
11480 Испанско каменарче -44 -34 1998
7240 Обикновена кукувица -43 -10 1980
15150 Червеногърба сврачка -43 -7 1980 -
15230 Червеноглава сврачка -41 -17 1998
5410 Голям свирец -41 -4 1980
14400 Лъскавоглав синигер -40 -4 1980
13080 Буков певец -37 -7 1980
11030 Северен славей -36 -20 1980
5560 Късокрил кюкавец -36 -7 1980
13120 Брезов певец -35 -4 1980
18770 Тръстикова овесарка -32 -1 1980
10840 Сивогуша завирушка -31 -6 1980
16790 Червена чинка -30 -10 1980
3040 Керкенез -29 27 1980
3260 Лещарка -27 -4 1980
4850 Златиста булка -27 -27 1981 -
10010 Градска лястовица -26 10 1980
13490 Жалобна мухоловка -24 4 1980
4240 Зеленонога водна кокошка -22 -5 1980 -
12020 Имелов дрозд -22 14 1980
9920 Селска лястовица -21 -23 1980 -
5540 Голям горски водобегач -21 -14 1980 -
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook