bg

Актуално

Начало на курс за разпознаване на птици 2021

22.03.2021

Март е! Традиционно, през този месец започваме курса за разпознаване на птици организиран от Българско дружество за защита на птиците. И тази година успяхме да наберем десетки любители на птиците, които да се докоснат до необятния пернат свят. В София се записаха над 60 човека, които разделихме в две групи. Курсът...

Къде се броят обикновените видове птици?

10.02.2021

През изминалите няколко месеца направихме подробен анализ за покритието на местообитанията и разпределението на квадратите от МОВП на географски принцип и по надморска височина. Резултатите са изключително интересни, но определено фокусиране върху дадени райони. Обхват За анализа използвахме квадрати,...

Всички птици ли успяваме да видим?

11.01.2021

Каква част от птиците в нашия квадрат успяваме да регистрираме? Това е въпрос, който е изключително важен при оценяване състоянието на птиците. Най-честият въпрос, който получаваме от приятели и роднини е „Как броите птиците?". Отговорът му съвсем не е толкова прост. Макар да има начини за преброяване на...

Често допускани грешки и препоръки при мониторинг

10.12.2020

  Настоящият материал е насочен към всички настоящи и бъдещи участници в мониторинга на обикновените видове птици (МОВП). Целта му е да даде насоки при провеждането на мониторинг и препоръки за записване на наблюденията. Избор на квадрат за броене на птици Препоръките започват още с избора на място за...

Стартира нов проект за МОВП

10.11.2020

Стартира нов проект за мониторинг на обикновените видове птици Българско дружество за защита на птиците получи финансиране от Предприятието за управление на околната среда, (ПУДООС), към МОСВ за да продължи мониторингът на обикновените видове птици. Пълното наименование на проекта е  "Осъществяване на...

Напомняне: Краен срок за първо броене на МОВП площадки 15.05

11.05.2018

Наближава 15 май. Това е крайният срок за първото преброяване на птиците в площадките за мониторинг. Идният уикенд е последната възможност да преброите птиците в своите места за мониторинг, затова не изпускайте да направите своя принос за оценяване състоянието на птиците в България. Резултатите са...

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook