bg

Резултати

Основни послания

- Общият индекс на 50 широкоразпространени вида птици намалява с 5% за периода 2005-2020 г.
- Индексът на птиците от земеделските земи намалява с 34% за периода 2005-2020 г.;
- Намаляващите видове са 19% от всички оценени видове, а увеличаващите се са 26%;
- През 2020 г. са регистрирани общо 160 вида птици;Гургулица

- Оценено е състоянието на 73 вида птици за периода 2005-2020 г.

- Сред видовете с най-неблагоприятна тенденция са черногушото ливадарче (-77%), горска бъбрица (-74%) и пъдпъдък (-72%).

- Най-значително увеличение има при голямото белогушо коприварче (373%).

- Видовете със стабилно състояние са полската чучулига, гургулицата, свраката, сойката, авлигата и др..

- Сред основните заплахи за състоянието на птиците в земеделските земи е премахването на храстите, разораването на затревените площи и прекомерната употреба на пестициди.

- МОВП се доказа като най-широкомащабният мониторингов инструмент за оценка на ефективността от прилагането на агроекологичните дейности от ПРСР.

 

Резултатите са разделени на шест групи:

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook