bg

Smartbirds.org

Инструкция за избор на място за броене на птици и въвеждане на наблюдения в SmartBirds.org

Въведение

Мониторингът на широкоразпространените видове птици има за цел да установи промените в средата, в която живеят птиците и хората. Наблюденията се провеждат всяка година през гнездовия сезон на птиците в т.нар пробни площадки (квадрати) с големина 1х1 км. Тези места са предварително избрани на случаен принцип, за да осигури представителност на резултатите. За да изберете своето място за броене на птици е необходимо следното:


1 Регистрация в сайта SmartBirds.org
Регистрирайте се от бутона „Вход" в горния десен ъгъл на страницата. Ако имате регистрация, влезте с вашето потребителско име и парола. За да направите нова регистрация, попълнете формата за създаване на нов профил. В настройките на профила си, можете да изберете дали данните ви да бъдат публични или не.

2 Избор и заявка на място (площадка/зона) за броене на птици
За да разгледате свободните места за броене, изберете страницата „Площадки" в левия край на менюто. Тук може да видите настоящата/ите ви площадка/и, ако имате такава. От бутона „+", може да разгледате свободните площадки и да изберете вашето ново място. Бутонът „+" ще ви отведе към страница за „Заявка на площадка" фигура 1, където може да търсите свободните площадки според най-близкото населено място, където желаете да се включите.

Бележка: Препоръчваме ви да си изберете място, което да ви удобно, така че да може да го посещавате всяка година, два пъти през гнездовия сезон на птиците май-юни и интервала 6-10.00ч.

В полето „Място", изпишете името на населеното място, където желаете, за да проверите свободните площадки. При изписване на първите букви от името на населеното място, ще се покаже списък с населени места в общината или конкретно населено място. Това зависи от големината на избраното населено място. След като изберете желаното селище, на картата под полето за избор на "Място" ще се покажат наличните места с блед зелен цвят. Превключете на сателитна карта от бутона в горния ляв ъгъл на картата (Satellite), за да разгледате терена и мястото. За да заявите мястото, маркирайте върху него с мишката и натиснете бутона „Заяви" намиращ се над полето за локация .

zaiavka za zonaфигура 1 Страница „Заявка за зона“


След като заявите своето място, то следва да бъде одобрено от администратора на портала. Преди да бъде одобрено, мястото ще фигурира във вашия списък с места със оранжев цвят фигура 2. При одобрение, мястото ще се покаже във вашият списък с площадки с червен цвят , показващ, че мястото е заето фигура 3.

fig.3.jpg

fig.2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фигура 2 Заявена площадка                                                          фигура 3 Заета площадка

За да разгледате мястото по-подробно на голям екран, може да го изберете с мишката фигура 4.


fig.4.jpg
фигура 4 Карта на място за броене

В горния ляв ъгъл е изписан номера на площадката (FN7171) и населеното място, в чието землище се намира. От горния ляв ъгъл може да си разпечатате картата или да изтеглите Kml файл, който да отворите в Google Earth, за да навигирате до мястото. Същият файл може да заредите във вашето устройство. Той ще ви помогне с ориентирането и намирането на конкретното място за броене. Файлът gpx, може да заредите в GPS.

3 Въвеждане на наблюдения
Въвеждането на наблюдения може да става по два начина: 1) хартиени формуляри, които може да изтеглите от тук или 2) чрез мобилното приложение SmartBirds Pro.  Ако използвате хартиени формуляри може да въведете наблюденията си директно в страницата smartbirds.org.

3.1 Въвеждане на наблюдения от хартиени формуляри
За да въведете наблюденията си, изберете страницата „Наблюдения“ фигура 5.
   fig.5.1.jpg

fig.5.2.jpg
фигура 5 Страница за въвеждане на наблюдения


Полетата в червено са задължителни. В полето за място изберете вашето място от падащото меню.

 • За Начална и крайна дата изберете датата, на която сте посетили мястото за броене. 
 • За начален час отбележете часа, в който сте започнали броенето на първия трансект (пътека), а за краен – часа, в който сте приключили втория трансект.

Бележка: не се налага да се отбелязва край на броене на първи трансект както в хартиените формуляри.

 • В полето за наблюдатели напишете имената си (име и фамилия).
 • Полетата за метеорологичните условия не са задължителни, за нас ще бъде ценно, ако ги въведете.
 • Заплахи: изберете установени заплахи.
 • Първостепенно местообитание: това е местообитанието, което е над 50%. С цел улеснение по време на броене, полето остава активно по подразбиране.

ВАЖНО: При преминаване към следващ участък е изключително важно да го актуализирате, ако това се налага.

 • Второстепенно местообитание: това е второто по важност местообитание след първостепенното. Не забравяйте да го актуализирате при промяна на номера на участъка.
 • Посещение номер: Изберете първо или второ в зависимост от това дали правите първо или второ посещение на мястото за съответната година.
 • Номер на участък: въведете съответния номер на участък от 1 до 10. За повече информация за разпределението на участъците вижте ръководството за броене.
 • Вид научно име: Въведете името на наблюдавания вид като ползвате българско, латинско или английско име. При въвеждане на първите букви от името на вида ще се изпишат видовете започващи с избраните букви. Напр. сив… в резултат ще видите сива патица, сива гъска, сива чапла, сива овесарка и др.
 • Разстояние: изберете съответната категория разстояние според отстоянието на наблюдаваната птица от вас (0-25м; 25-100; 100-250 и f- птици в полет).

ВНИМАНИЕ

o не избирайте категорията „птици в полет“ когато птицата е била кацнала и е излетяла в резултат на вашето приближаване.
o НЕ отбелязвайте пееща Полската чучулига във въздуха в категория f, тъй като това е обичайното поведение на птицата за демонстриране на заета територия. Отбележете я в съответната категория 1, 2 или 3 в зависимост от разстоянието, на което се намира от вас.

 • Брой индивиди: въведете броя на наблюдаваните индивиди.

ВНИМАНИЕ: НЕ записвайте млади индивиди.

 • След като въведете данните във всички полета натиснете "Запис" в долния десен ъгъл. След това натиснете Копие. Ще се нулират само полетата за номер на участък, вид, разстояние и брой. Всички останали полета ще останат непроменени.

ВНИМАНИЕ: не забравяйте да промените местообитанията когато започнете записването на наблюденията за следващ участък.

Препоръки при въвеждане:

 • Първо въведете всички наблюдения от първи участък, след което сменете номера на участъка и местообитанията (ако това се налага) и въведете всички наблюдения от втори участък.


3.2 Въвеждане на наблюдения чрез мобилното приложение SmartBirds Pro
Въвеждането на наблюдения чрез мобилното приложение намалява времето за обобщаване на записите.
Изтеглете приложението SmartBirds Pro от тук 


Започнете записването от началния екран на приложението като изберете „Начало“.

smartbirds-2020.png  smartbirds-2020-nachalen-ekran.jpg

 

фигура 6 Начален екран
От екрана за начало на мониторинг (фигура 7) в полето за „Източник“ изберете „Единични наблюдения“.
- В полето за Място не пишете нищо.
- Полетата за дата и час се записват автоматично от устройството ви.
- Въведете метеорологичните условия според описанията на съответните полета.

 
фигура 7 Начало мониторинг
След въвеждане на всички полета натиснете начало в горния десен ъгъл на екрана. На екрана ви ще се покаже карта на света. При въвеждане на първият ви запис, изберете форма "МОВП". 

ВАЖНО: За да се визуализира вашата локация е необходимо да сте включили GPS-a на устройството ви.
За да промените мащаба на картата натиснете върху бутона 500 м в горния ред от менюто и изберете „Свободно“ (фигура 8). По този начин ще можете да навигирате до избрано от вас място. От изобразения символ с 3 вертикални точки в горния десен ъгъл може да изберете типа на картата. От „Нормална“ изберете хибридна, за да видите сателитна снимка на мястото и съществуващите пътища.

smartbirds-mobile-app-CBM-plot.jpg
фигура 8
Формата за мониторинг на обикновените видове птици (МОВП) отговаря на полетата от интернет страницата Smartbirds.org Въведете името на избрания вид на български, английски или латински.

ВАЖНО: езикът на приложението отговаря на езика на вашето устройство. Ако то е на английски, няма да може да въвеждате българските имена на видовете. За да може да въвеждате български имена на видовете сменете езика на устройството си на български и инсталирайте клавиатура на български език ако това се налага.


Повече подробности за ползването на приложението може да видите от инструкцията тук.

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook