Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Заповядайте на 1 април от 11.00 часа в Екопарк-Варна да отбележим заедно Международния ден на птиците. Михаил Илиев от Българското дружество за защита на птиците ще представи интересни факти за видовото разнообразие на птиците в България, природозащитния им статус и мерките за тяхното опазване.

На обзорна разходка в Екопарка, посетителите ще имат възможност да наблюдават типични представители за района и да получат любопитна информация за техните местообитания и миграция.

България е една от страните в Европа с най-голямо птиче разнообразие. 70% от всички видове птици на стария континент могат да се видят и у нас – 409 вида. 14 от тях са световно застрашени. От 38 вида хищни птици, които населяват Европа, 36 се срещат у нас. Над българското Черноморско крайбрежие минава вторият по значимост миграционен път в Европа – Виа Понтика, през който ежегодно  прелитат милиони птици на път към Африка и обратно.

Международният ден на птиците, който се чества на 1-ви април, е един от най-старите празници от екологичния календар. Решението за обявяването му за специална дата е прието на 6 декември 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на редките птици. Това е една от първите природозащитни дати в международния календар от глобални събития, чрез която хората заявяват своята загриженост за опазването и съхранението на дивата природа на планетата ни.

© Екопарк - Варна

© Екопарк – Варна