Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

БДЗП – домакин на международен форум на експертна група на IUCN/Wetlands International

От 5 до 8 февруари 1998 г. БДЗП е организатор на Международната експертна среща на Международния съюз за опазване на водолюбивите птици, състояла се в Каварна. Сериозно признание за професионализма и международното ниво на действие на нашата организация.

Орнитологичните олимпиади – вход към възхитителния свят на птиците

През 1998 г. в Хасково е организирана първата Орнитологична олимпиада в България. Впоследствие тази инициатива на БДЗП доби широка популярност и е провеждана многократно и в редица други населени места през следващите години.