Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Вече на 30

На 3 юни отбелязахме 30 години заедно за природата!

Включване на ОВМ Рила в мрежата Натура 2000

С включването на ОВМ Рила всичките 114 Орнитологично важни места в България вече са част от мрежата Натура 2000. Получихме признание на най-високо ниво за работата ни за определяне на защитените зони за птиците в България.

Награда ,,Натура 2000“

Съвместно с Гръцкото орнитологично дружество, WWF Гърция и кралското дружество за защита на птиците – Великобритания спечелихме наградата „Натура 2000“ в категорията „Трансгранично сътрудничество“ и отличие за един от 28-те най-добри LIFE проекти в категорията Природа/Информация – „Помощ за египетския лешояд“.

План за лалугера

МОСВ възложи, а БДЗП разработи План за действие за опазване на Европейския лалугер (Spermophilus citellus) в България.