Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Втора колония на къдроглав пеликан в България

На построени от нас платформи се сформирана втора колония на къдроглавия пеликан в страната в блато Песчина, резултат от дългогодишните ни усилия в партньорство с Природен парк „Персина“. Този огромен природозащитен успех увеличава съществено шансовете за оцеляването на световно застрашения вид у нас.

Европейският съд прие аргументите на БДЗП за нарушенията при изграждане на ветрогенератори на Калиакра

Европейският съд постанови осъдителна присъда за България, заради това, че не изпълнила европейското законодателство по случая „Калиакра“ и по този начин потвърди на най-високо равнище, че становищата на БДЗП по случая от самото начало са били правилни. С това се поставя ново начало за опазване на Натура 2000 в България, като този подход за опазване на природата се възприема все по-сериозно.

С водещото участие на БДЗП беше разработен Планът за действие за опазване на източната популация на египетския лешояд по миграционният му път.

Създадохме първият в България екип с куче за борба с отровите

Ние се грижим за единственото в страната куче, което е обучено да открива отровни примамки или отровени животни в дивата природа. Кучето Барс работи в екип с наш колега.

Следим със GPS предаватели и лешоядите

Извършихме най-мащабното в България и на Балканите сателитно проучване на придвижванията на белоглавите и черни лешояди с цел идентифициране на основни заплахи за вида и разгръщане на адекватни природозащитни мерки и решения.