Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В помощ на белия щъркел

Обезопасихме 355 гнезда на бели щъркели върху електрически стълбове чрез повдигането им на специални платформи в рамките на съвместен проект с ЧЕЗ Електроразпределение България.

Още един ,,Зелен Оскар“ за БДЗП

С престижната награда „Уитли“ Нейно Кралско височество принцеса Анна удостои д-р Николай Петков за дългогодишната му ангажираност и работа за опазването на Шабленското и Дуранкулашкото езеро, които са важни места за зимуване на червеногушата гъска.

Спасена е последната колония на европейския лалугер в Западна Странджа

Успешно завърши програмата за транслокацията на лалугери в района на последната останала колония на вида в Натура 2000 зона „Западна Странджа“. Така колонията бе спасена от изчезване, а лалугерите в района увеличиха своята численост с близо 70%.