Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Конкурс за есе ,,Природата в моята жизнена среда“

Съвместно с посолството на Великобритания проведохме национален младежки конкурс за есе на тема „Природата в моята жизнена среда“, чрез който хиляди млади хора от цялата страна изразиха загрижеността си за съдбата на българската природа.

Първи стъпки в прилагането на природосъобразно земеделие в България

Осъществихме първата моделна оценка на проекти в областта на аргоекологията по програмата САПАРД, фокусирана върху Стралджанското блато и опазване на биоразнообразието в него. На тази основа впоследствие започна разработването на агроекологични мерки по САПАРД, които залегнаха по-късно и в програмите за подпомагане чрез фондовете на Европейския съюз.