Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Лалугери с антени

В рамките на програмата за спасяване на последната колония лалугери в Западна Странджа на 42 от преселените лалугера бяха поставени радиопредаватели – модерен метод за проследяване придвижванията и поведението им, който за пръв път се прилага върху дребни бозайници в България.

Безопасни за птиците електропроводи

БДЗП започва ново партньорство с ЧЕЗ Разпределение България за обезопасяване на стотици километри опасни за птиците електропроводи и гнездата на белия щъркел в Западна България.

Стартирахме най-мащабния проект в света за опазване на египетския лешояд, обединяващ усилията на институции и организации от 14 страни на три континента – „Нова надежда за египетския лешояд“, в който БДЗП е координиращата организация.