Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

МВР и Прокуратурата в действие против престъпленията срещу дивата природа

След дългогодишна активна работа на БДЗП отговорните институции в лицето на МВР и Прокуратурата се включиха активно в противодействието на престъпленията срещу дивата природа.

Пряк достъп на фермерите до пазара

Дадохме своя принос за това земеделските производители да продават без посредници продукцията си на пазара, директно от фермите, като участвахме в разработването и защитихме необходимостта от създаването на законова възможност фермерите да продават пряко продукцията си. Наредбата за директните продажби влиза за пръв път в сила през 2010 г.