Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

,,Най-добър от най-добрите“

Нашият проект „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“ беше награден от ЕК като един от петте „Най-добър от най-добрите“ LIFE проекти в категорията „Природа“.

Награда за работата ни в Африка

Заедно с BirdLife International спечелихме „Наградата за най-добри практики“ на Renewables-Grid-Initiative в категорията „Опазване на околната среда“. Високата оценка за двете организации е за съвместната ни работа по превенция на загиването на редки птици по електроразпределителната мрежа в България и Судан. Работата в България е осъществена съвместно с електроразпределителното дружество ЕВН.

,,Човек на годината“

Нашият колега Свилен Чешмеджиев получи наградата на публиката „Човек на годината“ на Българския Хелзинкски Комитет.