Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Организирани практически природозащитни дейности на терен

За първи път БДЗП целенасочено организира лятна доброволческа природозащитна бригада за подпомагане на птиците в резерват „Атанасовско езеро“, станала впоследствие традиция. Природозащитните бригади се превърнаха с годините в истинска школа за поколения природозащитници.

,,Пода“ – първата защитена територия, поверена за опазване на природозащитна организация

По наше предложение е обявена защитената местност „Пода“ до Бургас, поверена официално на БДЗП за опазване и моделно управление – прецедент в историята на България. С годините „Пода“ се утвърди не само като едно от най-популярните орнитологични места в страната, но и като образец на управление на защитена природна територия. Чрез „Пода“ БДЗП стана първопроходец в природозащитно управление на място.

Запазване на рибарките и саблеклюните

Изградихме първите в България изкуствени острови и платформи, благодарение на които спасихме от изчезване и увеличихме популациите на рибарките и саблеклюните в резерват „Атанасовско езеро“.

За бялата лопатарка и блестящия ибис

С обявяването на „Пода“ за защитена местност през 1989 г. беше спасена единствената гнездова колония на бялата лопатарка и блестящия ибис по нашето Черноморие.

Спасение за ливадния блатар

Благодарение намесата на БДЗП до местните управи и земеделски стопани в района на Болярово, бяха спасени от унищожаване при жътвата гнездата на ливадни блатари в житни ниви в района.

Първите организирани екскурзии за наблюдаване на птици (бърдуочинг) в България

Сред първите ни дейности бе провеждането на групови екскурзии за наблюдаване на птици – прохождането на бърдуочинга в България.