Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Охрана на гнезда на ловни соколи

За първи път у нас започна охраняване на гнездо на застрашен вид птица – ловният сокол, продължило и през следващите десетилетия и обхванало и други силно застрашени видове, като царския орел и египетския лешояд.

Престъпленията срещу природата – във фокуса на БДЗП

Предприети са първите действия за предотвратяване ограбването на гнезда на ловен сокол и срещу лица, държащи на затворено такива птици. Първи опити за привличане на МВР и Прокуратурата за борба срещу престъпленията срещу диви животни.

Мониторинг на биоразнообразието

Създадохме първата в страната национална схема за мониторинг на биоразнообразието, изградена от над 200 доброволци. С тяхна помощ е продължено и издигнато на по-високо ниво Среднозимното преброяване на водолюбивите птици и проследяването на есенната миграция на реещите се птици от „Точката“ в Атанасовско езеро. Започнахме мониторинг на царския орел, на белия щъркел – дейности, които осигуряват информация, необходима за създаването и прилагането на политики за устойчиво управление на природните ресурси.