Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Поставяне на първите в България дивертори

Първите 796 дивертори, намаляващи риска от сблъсъци на птици бяха поставени на електропроводи край Атанасовкото езеро в рамките на проект на БДЗП за Бургаските езера.

Агроекология за застрашените видове

Успешно аргументирахме и бяха включени в Националната агроекологична програма три нови агроекологични мерки за опазване на местообитанията на царския орел, египетския лешояд и зимуващите гъски.

Най-мащабното хващане и маркиране на червеногуши гъски с научно-приложна цел

Стартирахме най-мащабното в световен мащаб проучване на миграционното поведение на египетския лешояд, благодарение на което бяха идентифицирани най-големите заплахи за вида.

Инсталирахме първата камера в света, която излъчва на живо от гнездо на дива двойка египетски лешояди.