Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Предложение Беласица да бъде обявена за природен парк

Заедно с Българска Фондация Биоразнообразие предложихме планината Беласица да бъде обявена за природен парк. През годините БДЗП допринесе за обявяването на над 30 нови защитени територии и по този начин – за запазването на едни от най-ценните за биологичното разнообразие места в България. Сред тях са: разширението на Природен парк „Сините камъни“, защитените местности „Меандрите на Бяла река“, „Патронка“, „Орешари“, „Момина скала“, „Големия сипей“, „Рибино“, „Гюмюрджински снежник“ и др.