Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Принос за първите държавни стратегически документи за опазване на природата

БДЗП е един от основните партньори на държавата в разработването на Националния план за опазване на най-значимите влажни зони в България, а впоследствие – и на Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие. С тези документи опазването на дивата природа стана част от националната политика на България.

Белите любимци

Започна системно целенасочено действие на БДЗП, благодарение на което спасихме над 150 гнезда на белия щъркел от къси съединения и насърчихме електрокомпаниите в страната да обезопасяват изградените на електрически стълбове щъркелови гнезда, като ги повдигат на специална платформа.

По следите на изчезналия тюлен-монах

С финансовата подкрепа на Британското посолство в София се направи последен опит да бъдат установени евентуално оцелели находища на тюлена-монах по българското крайбрежие на Черно море.