Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Първата ГИС база данни за природни територии

В сътрудничество с Изпълнителна агенция по околна среда разработихме и интегрирахме в тяхната система първата ГИС база данни за природни територии – конкретно за 33 ОВМ, които отговарят на международните критерии за влажни зони с международно значение.

Общоевропейската схема за мониторинг на обикновените видове птици

За пръв път въведохме в България общоевропейската схема за мониторинг на обикновените видове птици (МОВП), в която се включиха стотици доброволци. Събраната информация се анализира и използва като индикатор за управлението на земеделските земи в България и за състоянието на околната среда. Чрез нас България беше единствената страна в Югоизточна Европа, която предоставя пълноценни данни за схемата.

Пролетен природозащитен лагер ,,Картали“

През 2004 г. е поставено началото на образователно-приложната инициатива „Картали“ в Източните Родопи, на която участниците биват обучавани от утвърдени специалисти на основите на консервационната биология и на природозащитни умения. През годините „Картали“ се утвърди като поредната природозащитна школа на БДЗП, дала знания и подтик за действие на стотици любители на природата.

Случаят ,,Балчик“

Заедно с „Албена“ ЕАД БДЗП предотврати изграждането на ветропарк в един от участъците с най-интензивна миграция на птиците по прелетния път Виа Понтика край Балчик, като осигурихме солидна научна информация и привлякохме към случая вниманието на международни институции, вкл. Бернската конвенция.