Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Първата гражданска организация за опазване на дивата природа в най-новата история на България

Учени, университетски преподаватели и природолюбители се обединяват около идеята за създаване на организация, която с реални действия да работи за опазване на птиците и дивата природа на България. Рождената дата на БДЗП е 3 юни, когато в София е проведено Учредителното събрание на организацията.

Първата кампания

Срещу масовото тровене с родентициди в последните месеци на 1988 г., довело до гибелта на хиляди птици от много видове, включително силно застрашени.

Спасяване на къдроглавите пеликани в Сребърна

От 1988 до 1996 г. успешно работихме за спасяването на колонията на къдроглавите пеликани в резерват „Сребърна“, когато тя имаше остра нужда от помощ.

Завръщането на белоглавите лешояди

Започнахме организирано действия по спасяването на единствената у нас колония на белоглави лешояди в Източните Родопи, чрез системно изкуствено подхранване.

Начало на природозащитното управление на популации и места

С преките дейности за подпомагане гнезденето или за подхранването на застрашени птици и за подобряване условията в защитени територии, въведохме в България целенасоченото природозащитно управление.

Създадохме първата в страната мрежа от доброволци, участващи в мониторинга на биологичното разнообразие, като редовно се осъществява среднозимно преброяване на водолюбивите птици, мониторинг на обикновените видове птици, мониторинг на царския орел, преброяване на белия щъркел, които осигуряват информация, необходима за създаването и прилагането на политики за устойчиво управление на природните ресурси.