Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Първите заети изкуствени гнезда

Постигнахме успехи в стратегията за подпомагане гнезденето на застрашени грабливи птици – първото заето изкуствено гнездо от царски орел, първите успешно заети гнездилки от вечерни ветрушки.

Първата национална карта на чувствителните зони за птиците при изграждане на ветрогенератори

На базата на задълбочени проучвания и със съдействието на международен екип експерти разработихме първата Национална карта на зониране за минимизиране на рисковете за птиците при изграждане на ветрогенератори, като интерактивна ГИС система. Тя за пръв път в света интегрира картата на чувствителни зони за птиците по време на гнездене, миграция и зимуване с карта на техническия потенциал за ветрогенератори, и постави ценни насоки за развитие на сектора с респект към биоразнообразието. Картата се ползва от МОСВ при вземане на решения.