Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Първият български План за управление на защитена територия

В рамките на проекта ни към БШПОБР бе разработен първият за страната План за управление на защитена територия – защитена местност „Пода“. Той изпреварва времето си, тъй като едва след повече от година Министерството на околната среда издава наредба за изготвянето на такива планове и за другите защитени територии в България.
Принос за първата Национална система за биологичен мониторинг
БДЗП е единствената природозащитна организация, поканена за разработване на първата за България Национална програма за биологичен мониторинг.

Картиране на гнездящите птици в България

Започнахме мащабно картиране на гнездящите птици в България, довело до публикуването на първия национален Атлас на гнездящите птици. Събраната информация поставя на същественo нова основа познанието за птиците в страната и е от ключово значение за продължаване на процеса за определяне на орнитологично важните места в България и изготвяне на политики за тяхното управление и опазване.

Първа за България национална награда на Фондация ,,Хенри Форд“ за природозащита

Природозащитният център „Пода“ на БДЗП бе удостоен с първата за България национална награда за опазване на дива природа, за опазването на едноименната защитена местност.

Британското посолство в София – първи корпоративен член на БДЗП

БДЗП приема своя първи корпоративен член – Посолството на Великобритания в София. Впоследствие корпоративни членове на организацията стават и ING Bank и Атлантическия клуб.

Срещу международния трафик на застрашени видове животни

Благодарение на БДЗП националният авиопревозвач „Балкан“ се включи в международното ембарго в превоза на диви птици. Това е значителна стъпка в борбата срещу незаконния трафик на застрашени животни предвид кръстопътното положение на страната ни.