Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Първият за България Атлас на гнездящите птици

Организирахме картирането на цялата територия на България и издадохме първият за България Атлас на гнездящите птици. С това е поставена отправната линия за бъдещо проследяване на промените в разпространението на гнездящите птици в страната.

,,За да остане природа в България“

Станахме един от инициаторите и активен участник в най-голямата природозащитна коалиция в историята на страната – „За да остане природа в България“, която има за цел да защити от унищожение най-ценните природни територии на България.