Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Първи големи международни проекти на БДЗП ,,Пода“ и ,,Източни Родопи“

През 1994 г., благодарение съдействието на Швейцарското дружество за защита на птиците и специално – на директора му Вернер Мюлер, бяха одобрени първите два големи проекта на БДЗП – за опазване на защитена местност „Пода“ до Бургас, и за опазване на лешоядите и другите природни ценности на Източните Родопи. Проектите бяха част от Българо-швейцарската програма за опазване на биологичното разнообразие (БШПОБР), останалите 6 проекта от която бяха изпълнявани от Министерството на околната среда и водите.

Първото цялостно национално преброяване на белия щъркел

От 1994 г. насетне БДЗП организира за България националното преброяване на белия щъркел, инициатива, провеждана на всеки 10 години във всички европейски страни.

Първи телеметрични изследвания

Въведохме използването на телеметрията в зоологичните изследвания в България. За пръв път проведохме телеметрично изследване на ливадния дърдавец по проект, финансиран от Кралското дружество за защита на птиците (RSPB). За пръв път установихме, че видът извършва локални миграции през размножителния период с цел намиране на подходящи условия за отглеждане на второ поколение.