Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Първи случай на залавяне на колекционер на птичи яйца в България

С помощта на БДЗП и Кралското дружество за защита на птиците от Великобритания (RSPB) полицията залови британски гражданин, ограбил голям брой гнезда на редки видове.

Първо изолиране на опасни електропроводи в България

289 стълба, представляващи заплаха за царските орли в Сакар, бяха изолирани съвместно с EVN.

Първите закупени от БДЗП гори в помощ на природата

С помощта на Кралското дружество за защита на птиците дарител от Великобритания даде възможност на БДЗП да закупи гората между защитените местности „Кован кая“ и „Патронка“ и по този начин да ги свърже с естествен природен коридор с по същество защитен режим – първата частна „защитена територия“ в България.

Проследяване пътя на червеногушата гъска

Съвместно с колеги от Великобритания от WWT проведохме първото в света успешно телеметрично проследяване на червеногуша гъска, с което бе установена нова важна зона за вида в Румъния.

Първото маркиране и опръстеняване на белочели гъски в страната, с което БДЗП се включи в Европейския проект за проучване и проследяване на миграцията на вида, координиран от Германия.

Първо изолиране на опасни електрически стълбове

Осъществихме първото изолиране на опасни електрически стълбове – общо 289 в близост до гнездата на царските орли в Сакар.