Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Рекорден брой царски орли

Партньорството на БДЗП с Електроразпределение Юг за изолирането на над 3000 опасни електрически стълба в ключови местообитания на царския орел дават резултати – гнездящите двойки достигнаха рекордните 35. Изкуствените гнезда също помогнаха за тази позитивна промяна – вече 32% от заетите гнезда на царски орли са построени от доброволци.

Земя за царския орел

БДЗП и фермери от Сакар и Западна Странджа завършиха дейностите по възстановяване и управление на пасища като местообитание на царския орел. За 5 години бяха закупени близо 6000 дка от най-значимите за царския орел територии около гнездата му в зоните от Натура 2000. Други 14 000 дка бяха наети от общини и частни лица, за да се поддържат благоприятни за орлите. Тревната покривка на над 2500 дка разорани пасища беше възстановена, а над 10 000 дка изоставени и обрасли с храсти пасища бяха частично почистени, за да се възстанови мозаечния характер на местообитанията.

Белоглавите лешояди в Източните Родопи надхвърлиха 100 двойки

Дългогодишните ни усилия за спасяването на последната в България популация на вида доведоха до десетократно увеличение: от около 10 двойки през 1990 г. до 106 двойки през 2020 г.

Граждани за природата

Стартирахме мащабен проект за а гражданско участие, където над 120 души с различна възраст, професия и интереси се обединиха да изучават екологичното законодателство и своите права да участват в процесите на вземане на решения.