Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Спасихме от изчезване колонията на къдроглавия пеликан в резерват Сребърна

Поради ниското ниво на водата в резерват Сребърна, къдроглавите пеликани са лесна плячка на наземните хищници. По проект, предложен от БДЗП, МОСВ изгради ограда, която спаси от изчезване колонията на къдроглавия пеликан в резерват Сребърна. Подобни технически съоръжения бяха изградени и по Черноморското крайбрежие, като така бе възстановена и единствената колония на блестящия ибис в страната.

Действие за опазване на египетския лешояд

Екип на БДЗП укрепи застрашено от падане гнездо на египетски лешояд в Странджа планина. Заедно със започналите още през предишните години подхранвания на вида, това е началото на системното действие за спасяване на този застрашен вид в България.