Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Алпийска чучулига

(Eremophila alpestris)

Описание:

Дължина на тялото: 16 – 19 см. Размах на крилата: 30 – 35 см
Мъжкият има яркожълто „лице“ с черни „мустаци“, „огърлица“ и „уши“. При женската жълтото по „лицето“ не е толкова ярко и „ушите“ не са толкова големи както при мъжките.

Храна и местообитания:

Храни с насекоми и семена. Обитава предимно алпийската зона на планините, като предпочита места с ниска трева и оголени каменисти участъци. Понякога сe среща и на по-ниска надморска височина с подобни местообитания.

Гнездене:

Гнездото е на земята. Снася 4 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща в Централна и Западна Стара планина, Рила, Пирин, Витоша, Славянка, Западни Родопи и Конявска планина.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата слиза в равнините.

Заплахи:

Обрастване на планинските пасища.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Полска чучулига, водна бъбрица.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).