Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Алпийски бързолет

(Tachymarptis melba)

Описание:

Дължина на тялото: 20 – 23 см. Размах на крилата: 51 – 58 см
Най-едрият бързолет в България. Подобно на другите бързолети този също е тъмен, но има бели гърди и гърло и тъмна „огърлица“ през шията. Освен по високи сгради в селищата гнезди и по отвесни скални комплекси от морското равнище до високите планини.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, които улавя с клюн в полет. Обитава предимно скални стени в планините и на морския бряг, но се среща и в населени места.

Гнездене:

Гнезди колониално. Гнездата са в скални цепнатини или в кухини във фасади на сгради. Снася 2 – 3 яйца, има едно поколение годишно.

Разпространение в България:

У нас се среща предимно в обширни скалисти райони на Стара планина, Източни и Западни Родопи, Рила, Пирин, Ломовете и Северното Черноморие и градовете София, Самоков, Дупница и Перник.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през септември.

Заплахи:

Унищожавана в градските колонии при ремонт на сградите.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Черен бързолет, блед бързолет.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).