Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Беловрата мухоловка

(Ficedula albicollis)

Описание:

Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 21 – 24 см
Оперението е сходно с това на жалобната (Ficedula hypoleuca) и полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata). От тях се отличава по бялата „якичка“ на мъжкия, изцяло тъмната опашка, без бяло в краищата и белия кръст. Женските обикновено нямат втора бяла ивица в горната част на крилото, но има и изключения.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, които лови в полет, излитайки от кацалка на клон. Обитава разредени широколистни гори, по изключение се среща и в паркове и градини и окрайнини на населени места.

Гнездене:

Гнезди в хралупи по дървета, но често заема и специално поставени къщички. Снася 5 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

У нас има единични изолирани находища в Западна Стара планина.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на старите широколистни гори.

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

Сходни видове:

Полубеловрата мухоловка, жалобна мухоловка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Laimonas Sniauksta (www.birdpix.lt ).