Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Белогуш дрозд

(Turdus torquatus)

Описание:

Дължина на тялото: 24 – 27 см. Размах на крилата: 38 – 42 см
Мъжкият наподобява кос, но има голямо бяло петно на гърдите (което е и най-характерният белег за вида). При женските то е мръснобяло, а при младите почти липсва. Мъжкият е и с люсповидни светли петна по долната страна на тялото.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, червеи и други безгръбначни животни, както и със семена и плодове. Обитава планински иглолистни гори и клекови формации.

Гнездене:

Гнездото е от трева, листа и клони в скална кухина, под камък или стръмен земен откос. Снася 5 – 6 яйца, има 2 поколения годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща в планините Рила, Пирин, Западни Родопи, Витоша, Осоговска планина, Централна и Западна Стара планина.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата скита.

Заплахи:

Изсичане и увреждане на планинските иглолистни гори при горскостопански дейности и изграждане на ски писти и туристическа инфраструктура.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Кос.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).