Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Белоока потапница

(Aythya nyroca)

Описание:

Дължина на тялото: 38 – 42 см. Размах на крилата: 60 – 67 см
Тъмнокафява патица с ярко откроено бяло подопашие, особено при възрастните. Гърбът е по-тъмен от страните на тялото. В полет се виждат ясно белият корем и белите махови пера с контрастираща тъмна ивица по ръба на крилото. Мъжкият е с бял ирис на окото, който се вижда добре на фона на тъмната глава. Женските и младите са с тъмен ирис.

Храна и местообитания:

Храни се с водни насекоми, техните ларви, охлюви и други безгръбначни животни. Обитава блата и езера с обширни тръстикови масиви и богата подводна растителност.

Гнездене:

Гнезди на земята, недалеч от водата или сред тръстиката. Снася 8 – 15 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща предимно по поречието на р. Дунав, Дунавската равнина, Черноморското крайбрежие, Тракийската низина и Софийското поле.

Миграция и зимуване:

Зимува в средиземноморските страни и в Африка, южно от Сахара. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през септември-октомври.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, замърсяване на водите, бракониерски отстрел, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Черна качулата потапница (женска).

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Николай Петков (www.naturephotos.eu).