Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Белочела сврачка

(Lanius nubicus)

Описание:

Дължина на тялото: 17 – 18 см. Размах на крилата: 24 – 26 см
Мъжките са черни отгоре, а женските – тъмносиви. И двата пола са с бяло чело, черни презочни ивици, бели надлъжни ивици на раменете, бели петна в основата на първостепенните махови пера. Гушата, гърдите и коремът са бели, а страните на тялото –оранжеви, с по-наситен цвят при мъжкия.

Храна и местообитания:

Храни се предимно с едри насекоми, но лови и дребни гущери и птици. Обитава горещи и сухи места с разредени дъбови гори, пасища с храсти и групи дървета, стари крайречни тополови гори, разредени формации от дървовидна хвойна, изоставени овощни градини.

Гнездене:

Гнезди по дървета и храсти. Снася 4 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща основно в Сакар, Източните Родопи, поречията на реките Марица, Тунджа, Места и Струма, Дервентските възвишения и Западна Странджа.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през май, а есенната – през август.

Заплахи:

Изсичане на равнинните дъбови гори и крайречните тополови насаждения.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Червеноглава сврачка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).