Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Горска бъбрица

(Anthus trivialis)

Описание:

Дължина на тялото: 14 – 16 см. Размах на крилата: 25 – 27 см
Често може да се види кацнала по дървета или храсти и по-рядко на земята. Гърбът е сиво-кафяв с надлъжни щрихи, коремът е бял. Гърдите и страните на тялото са жълтеникави с ясно видими надлъжни тъмни черти, ставащи по-тънки назад към корема (за разлика от ливадната бъбрица, при която те са със същия размер както на гърдите).

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми. Обитава разредени широколистни, смесени и иглолистни гори с открити участъци.

Гнездене:

Гнезди на земята. Снася 4 – 5 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

Среща се във всички планини, но с по-голяма плътност в Стара планина, Рила, Пирин, Западни Родопи, Средна гора, Сакар, Осоговска планина, Витоша и Плана. Има изолирани находища в Източни Родопи, Лудогорието, Добруджа, Тракийска низина, Сакар и др.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е от март до май, а есенната – от септември до ноември.

Заплахи:

Основните заплахи за вида са в местата на зимуване.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Ливадна бъбрица, водна бъбрица, полска бъбрица.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).