Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Градински присмехулник

(Hippolais icterina)

Описание:

Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 20 – 24 см
Гърбът е сиво-зелен, а коремът е равномерно жълт. Има бледа къса вежда от основата на клюна до окото. Може да се сбърка с брезов певец (Phylloscopus trochilus), но за разлика от него веждата му е по-бледа и завършва до окото, докато тази на певеца продължава и зад окото. Има по-издължена форма от певеца, който е по-компактен. Клюнът е по-масивен и опашката е по-дълга от тези на брезовия певец. Краката са сиво-сини, докато при брезовия певец те са жълти.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми. Обитава предимно широколистни гори и крайречни гори и храсталаци.

Гнездене:

Гнезди по дървета. Снася 4 – -5 яйца, има едно поколение годишно през периода май-август.

Разпространение в България:

У нас се среща по-често по Черноморското крайбрежие, покрай р. Дунав и Западна Стара планина, но има изолирани находища и в други части на страната.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през септември-октомври.

Заплахи:

Изсичане на крайречната растителност и равнините гори.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Брезов певец.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).