Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Градинско коприварче

(Sylvia borin)

Описание:

Дължина на тялото: 13 – 14 см. Размах на крилата: 20 – 24 см
Оперението отгоре е сиво-кафяво, а отдолу е бяло със сив или бежов оттенък. Най-характерният белег за вида е сиво-синьото петно отстрани, което прелива към светлокафявите страни на гърдите.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, паяци и плодчета. Обитава широколистни гори, градски паркове и градини, дворове в населени места с богата дървесна и храстова растителност.

Гнездене:

Гнезди в храсти. Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

Има изолирани находища в голяма част от страната.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през септември-октомври.

Заплахи:

Изсичане на дървесната и храстовата растителност в населените места.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Голямо черноглаво коприварче.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Colin Bradshaw.