Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Градска лястовица

(Delichon urbicum)

Описание:

Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 26 – 29 см
Подобно на селската лястовица, отгоре е черна, но кръстът е бял. Опашката не е толкова дълга и не е толкова дълбоко врязана като на селската лястовица. Цялата долна страна е бяла.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, които лови в полет. Обитава населени места и скални стени от морското равнище до високите части на планините.

Гнездене:

Изгражда гнездо от кал с овален отвор под козирки и прозорци на сгради или по скали. Образува колонии. Снася 4 – 5 яйца, има 2 – 3 поколения годишно през периода април-септември.

Разпространение в България:

У нас се среща в цялата страна, с изключение на обширни горски райони без населени места.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната е през септември-октомври.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на инсектициди, разрушаване на гнездата.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Скална лястовица, брегова лястовица, селска лястовица, червенокръста лястовица.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).