Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Гривеста рибарка

(Sterna sandvicensis)

Описание:

Дължина на тялото: 37 – 43 см. Размах на крилата: 85 – 97 см
Оперението отдолу е бяло, а отгоре – пепеляво-сиво, върховете на крилата са по-тъмни. Главата и тилът са черни с характерна „грива“. Може да бъда сбъркана с дебелоклюната рибарка, от която се отличава по дългия и тънък клюн, който е черен с жълт връх.

Храна и местообитания:

Храни се с риба. Обитава солени и бракични езера, солници и морски крайбрежия.

Гнездене:

Гнезди колониално на земята, заема и изкуствени острови, построени специално за целта. Снася 1 – 2 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

У нас се размножава в Атанасовското и Поморийското езеро, но може да бъде наблюдавана и на други места по Черноморието.

Миграция и зимуване:

Зимува в Южна Европа и Африка.

Заплахи:

Застрояване на крайбрежията на водоемите, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Дебелоклюна рибарка, речна рибарка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).